Poděkování

Protože konec hasičské sezóny se nezadržitelným tempem blíží ke konci, rádi bychom poděkovali našim fanouškům, kteří nám fandí a podporují na jednotlivých hasičských soutěží. V neposlední řadě chceme také poděkovat lidem, kteří se nemalou měrou podílejí na chodu celého našeho hasičského sboru. Velké díky patří zejména našemu starostovi Zdeňkovi Fuskovi, Mírovi Prokešovi, celé rodině Zikmundů a Honzovi Lausekerovi, který nám hlavně v začátcích velmi pomohl.

Věříme, že i v následující sezóně nám budete fandit, abychom už také konečně získali pohár vítězství, na který tak netrpělivě čekáme. 

                                                              Váš Sbor dobrovolných hasičů Třebín